GRAFOSELECCIÓ DE PERSONAL

SELECCIÓ DE PERSONAL i RR. HH

Christina Stub, grafòloga i directora de l'escola, és diplomada en Ciències empresarials, escriptora, redactora de l'agenda de la Sala Alexandria i de la revista Espai de Llum. Titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Asociación Grafopsicológica de España, és perit grafopsicològic, especialitzada en Recursos Humans i selecció de personal. Titulada en grafoteràpia racional i tècnica en morfopsicologia. Membre de la Asociación Grafopsicológica de España. Àmplia experiència en selecció de personal.

GRAFOSELECCIÓ DE PERSONAL

Escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien
W. Somerset Maugham

La grafologia és un test projectiu que dóna informació summament rica i altament fiable sobre el caràcter, el temperament, les aptituds i les competències d’una persona a partir de la seva lletra manuscrita.

La grafologia aplicada a la selecció de personal


A França, el 50% de les empreses i el 80% de les consultores, utilitzen ja la grafologia en el procés de selecció de personal, sobre tot en el que es refereix a reclutament per llocs executius. Tanmateix, també a Espanya hi ha un creixent interès per l’ús de la grafologia en la selecció de personal, donada la seva alta fiabilitat. El procés selectiu, a través de la grafologia, es realitza creuant l’informe grafològic amb els tests tècnics i professionals i l’entrevista personal.

Tots projectem a l’escriptura les aptituds intel·lectuals i vitals, formes i comportaments, actituds amb els demés, maneres de comunicar-nos amb l’entorn, etc. La grafologia té com a finalitat, precisament, la detecció de tots aquests paràmetres psicològics de la personalitat, utilitzant com a única eina la nostra forma d’escriure

Si bé és una eina molt potent, la intervenció per part de la persona analitzada és mínima i discreta. Ni tan sols cal que el grafòleg i el candidat s’arribin a veure. Cada vegada s'utilitza més la grafologia en Recursos Humans, donada la seva eficàcia, rapidesa i costos mínims, comparat amb altres sistemes d'anàlisis de candidats. La seva principal avantatge és poder estudiar a la persona, de manera molt profunda i completa, sense necessitat de comptar amb la seva presència. N'hi ha prou amb una carta manuscrita i quatre dades bàsiques per a fer l'estudi. Ràpid, eficaç i indolor ;-)

Quina informació en podem obtenir?


La lletra revela fins als racons més amagats de la personalitat del seu autor. No obstant, aplicada a RRHH, el grafòleg es limita a analitzar les competències rellevants pel lloc de treball, prèviament consensuats amb el responsable de la selecció, alhora de detectar possibles senyals d’alerta que podrien suposar un problema en el bon desenvolupament del lloc de treball a cobrir.

Els aspectes o competències van des de l’esfera de la intel·ligència fins a la maduresa emocional, l’estil de sociabilitat, el comportament social i la maduresa professional, prestant especial atenció a competències bàsiques genèriques com són: La integritat (sentit de la responsabilitat), Adaptabilitat, Treball en equip, Resistència, Dinamisme, Motivacions, Iniciativa, Consciència professional, Capacitat per a manar / ser manat, Moralitat, etc., segons el lloc de treball

SERVEIS DE GRAFOSELECCIÓ DE PERSONAL

Cada lloc de treball requereix unes competències primordials, però existeixen, no obstant, unes competències generals que tot candidat hauria de posseir. Qualsevol informe d'Espai Grafològic, inclou les més importants i buscats per la majoria d'empresaris: “dinamisme/activitat”, “capacitat i rendiment en el treball”, “nivell d'aspiracions/motivacions”, “decisió/iniciativa”, “nivell d'integració/treball en equip”, etc., amb la finalitat de trobar els punts forts i els punts febles de cada candidat. D'aquesta forma l’informe d’Espai Grafològic proporciona un perfil que permet, de manera clara i concisa, conèixer millor a la persona.

A part d’un informe qualificatiu i explicatiu, a l’informe s’inclou un apartat de les competències clau valorades quantitativament per permetre una primera lectura ràpida de l’informe sense entrar encara en detall. Les competències son quantificades de la següent forma:
- Baix: És un dels punts febles de la persona. No posseeix la característica amb un potencial mínim.
- Mig baix: Poseeix la característica però per sota sota d'un nivell acceptable, si es tracta d'una característica fonamental.
- Mig alt: La característica es una de les qualitats que poseeix el candidat, si bé no de forma destacable.
- Alt: Aquest valor màxim ens dona la seguretat de que la persona reuneix molt per sobre del valor normal estàndard la característica analitzada. La persona la té realment interioritzada, formant part de la seva personalitat. Es tracta d'una característica ben consolidada i punt fort en el candidat.

Per a elaborar un informe grafopsicològic d’un candidat per un determinat lloc de treball, únicament necessitem una carta manuscrita del candidat, realitzada en paper blanc sense pautes, amb nom data i signada. El tema és lliure, podent-li demanar, a títol orientatiu, que expliqui les seves motivacions personals respecte al lloc de treball, experiències que hagi tingut en altres llocs, les seves aspiracions, etc.

Per altra part, necessitaríem les següents dades del candidat: nom, cognoms, sexe, edat, nivell d'estudis i professió així com si és dretà o esquerrà.

I finalment, però no menys important, les característiques del lloc a cobrir així com els trets caracterològics que hauria de reunir el candidat.

Demana'ns informació sobre els serveis de selecció, per a ETT, empreses de selecció de personal o departaments de RRHH