NOVETAT!  CURSOS DE MORFOPSICOLOGIA

Christina Stub, grafòloga i directora de l'escola, és diplomada en Ciències empresarials, escriptora, redactora de l'agenda de la Sala Alexandria i de la revista Espai de Llum. Titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Asociación Grafopsicológica de España, és perit grafopsicològic, especialitzada en Recursos Humans i selecció de personal. Titulada en grafoteràpia racional i tècnica en morfopsicologia. Membre de la Asociación Grafopsicológica de España. Àmplia experiència en selecció de personal.

CURS BÀSIC DE MORFOPSICOLOGIA

MODALITAT SEMI-PRESENCIAL

Comprendre i no jutjar
Christina Stub
“Et presentem a... TU. Et vols conèixer? La teva cara parla de tu.”

El cos i la cara no són més que una formació física de la nostre psique, dels esquemes mentals que ens mouen. Així, a través de l’estudi del rostre podem arribar a la psique de la persona, a comprendre la seva realitat psicològica i caracterial més enllà de la simple impressió que ens proporciona el llenguatge verbal.

Morfopsicologia

La Morfopsicologia és l’estudi de la personalitat, el caràcter, les aptituds, la conducta, les preferències i les tendències de la persona a través de la cara. Parteix del postulat que existeix una relació molt estreta entre la forma física de l’ésser humà i la seva vida interior. És, per tant, una disciplina que permet comprendre, amb gran exactitud i profunditat, les lleis que regeixen les relacions entre les formes i la vida psíquica.

El seu estudi ens ajuda a conèixer-nos millor i, per tant, ens obre la possibilitat d’enriquir la nostra personalitat, descobrir les nostres possibilitats i limitacions, entendre d’una manera clara per què pensem, sentim i actuem d’una determinada manera, i així comprendre els conflictes, bloqueigs i resistències que ens limiten. Prendre consciència dels nostres bloqueigs i dificultats, ens ajuda a no exigir-nos tant, per així poder començar a encaminar la nostra vida en una direcció que ens pugui ajudar a augmentar la nostra seguretat i confiança. I el què és més important: comprendre i acceptar sense jutjar.

La morfopsicologia és una tècnica summament útil en totes les professions que tinguin a veure amb les relacions interpersonals. Ens endinsa en un món ple de possibilitats aplicables a la nostra vida quotidiana, tant professional com personal i és, sobre tot, en la teràpia i el desenvolupament personal on aquesta disciplina pot desplegar tot el seu potencial, ja que permet una gran comprensió i profundització en la psicologia de la persona

La modalitat semi-presencial permet a l’alumne adquirir els coneixement teòrics en horari flexible i en un format molt amigable: la combinació de bones gravacions que es poden veure còmodament on-line, des de casa i a qualsevol horari, amb el contacte personal a través de les pràctiques, és una forma realment òptima d’adquirir i consolidar la matèria.

En acabar el curs, es preveuen tutories mensuals en morfopsicologia per tots aquells que vulguin aprofundir en la matèria apresa, a través de casos pràctics, en companyia d’altres alumnes i amb la tutoria de la mateixa professora que ha impartit les classes.

CURS BÀSIC MORFOPSICOLOGIA

SEMI-PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2019-2020


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
25 Classes teòrico-pràctiques en video i PDF
5 Classes pràctiques presencials
Personalitzat o grups reduïts
Durada estimada de 6 mesos
484€
Pràctiques addicionals 36€ / pràctica