NOVETAT!  CURSOS DE MORFOPSICOLOGIA

Christina Stub, grafòloga i directora de l'escola, és diplomada en Ciències empresarials, escriptora, redactora de l'agenda de la Sala Alexandria i de la revista Espai de Llum. Titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Asociación Grafopsicológica de España, és perit grafopsicològic, especialitzada en Recursos Humans i selecció de personal. Titulada en grafoteràpia racional i tècnica en morfopsicologia. Membre de la Asociación Grafopsicológica de España. Àmplia experiència en selecció de personal.

CURS BÀSIC DE MORFOPSICOLOGIA

MODALITAT PRESENCIAL

Comprendre i no jutjar
Christina Stub
“Et presentem a... TU. Et vols conèixer? La teva cara parla de tu.”

El cos i la cara no són més que una formació física de la nostra psique, dels esquemes mentals que ens mouen, del nostre marc caracterial. Així, a través de l’estudi del rostre, podem arribar a la psique de la persona, a comprendre la seva realitat psicològica i caracterial més enllà de la simple impressió que ens proporciona el llenguatge verbal.

Morfopsicologia

La Morfopsicologia és l’estudi de la personalitat a través de la cara, una ciència clínica humana que estudia, de forma molt precisa, el caràcter, les aptituds, la conducta, les preferències i les tendències de la persona. És una forma de conèixer i comprendre a aquells que ens envolten per mitjà de l’estudi del rostre i els seus elements, amb una gran precisió. Parteix del postulat que existeix una relació molt estreta entre la forma física de l’ésser humà i la seva vida interior. És, per tant, una disciplina que permet comprendre, amb gran exactitud i profunditat, les lleis que regeixen les relacions entre les formes i la vida psíquica.

Les formes del rostre són la materialització del moviment fet visible als nostres ulls. Cada tret i cada part de la cara conformen un significat psicològic... els diferents elements aparentment estàtics, són vius i actuen com a transmissors de continguts psicològics.
Ara bé, com en la grafologia, no hem d’atribuir un valor precís a un element aïllat, doncs cada element tan sols té valor per la seva inserció en el conjunt. És, per tant, un mètode d’interpretació dinàmica que integra les diferents peces que composen el complex entramat de la psique humana.

El seu estudi ens ajuda a conèixer-nos millor i, per tant, ens obre la possibilitat d’enriquir la nostra personalitat, descobrir les nostres possibilitats i limitacions, entendre d’una manera clara per què pensem, sentim i actuem d’una determinada manera, i així comprendre els conflictes, bloqueigs i resistències que ens limiten. Prendre consciència dels nostres bloqueigs i dificultats, ens ajuda a no exigir-nos tant, per així poder començar a encaminar la nostra vida en una direcció que ens pugui ajudar a augmentar la nostra seguretat i confiança. I el què és més important: comprendre i acceptar sense jutjar.

La morfopsicologia és una tècnica summament útil en totes les professions que tinguin a veure amb les relacions interpersonals. Ens endinsa en un món ple de possibilitats aplicables a la nostra vida quotidiana, tant professional com personal. Igual que la grafologia és una eina inigualable en la selecció de personal, però és en la teràpia i el desenvolupament personal on aquesta disciplina pot desplegar tot el seu potencial, ja que permet una gran comprensió i profunditzar en la psicologia de la persona

El curs és 100% presencial i té una durada de nou mesos, amb 3 classes mensuals (dilluns) de dues hores, en horari de matí, de 10h a 12h (OPCIÓ A) o de tardes, de 18 a 20h (OPCIÓ B). Inclou un temari molt complet per a donar a l’alumne una bona comprensió de la morfopsicologia. Cada classe té una part de teoria i un o dos casos pràctics.

En acabar el curs, es preveuen tutories mensuals en morfopsicologia per tots aquells que vulguin aprofundir en la matèria apresa, a través de casos pràctics, en companyia d’altres alumnes i amb la tutoria de la mateixa professora que ha impartit les classes.

CURS BÀSIC MORFOPSICOLOGIA

DILLUNS - PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2017-2018


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
Dilluns, 3 cops al mes
(A) Matins de 10h a 12h o (B) Tardes de 18h a 20h
D'octubre a juny
675€ en quotes mensuals de 75€, o bé,
630€ en un únic pagament a l'inici del curs
Pràctiques a cada classe
Matrícula gratuïta
Grups de mínim 4 persones
Calendari lectiu:
16, 23 i 30 d'octubre de 2017
13, 20 i 27 de novembre de 2017
4, 11 i 18 desembre de 2017
8, 15 i 22 de gener de 2018
5, 12 i 19 de febrer de 2018
5, 12 i 19 de març de 2018
9, 16 i 23 d'abril de 2018
7, 14 i 21 de maig de 2018
4, 11 i 18 de juny de 2018

CURS BÀSIC MORFOPSICOLOGIA

TEMARI


Què és la Morfopsicologia? Connexió cervell-rostre
Vocabulari bàsic. Els 4 moviments.
Llei biològica d’expansió i retracció
Perfils Lateral i Frontal
La morfopsicologia en les etapes de la vida
Les 4 combinacions
Marc i receptors: inconscient i conscient
Antagonismes: concentrat i dispers reaccionant
La triple estructura de l’ésser humà
Altura, amplada i profunditat.
Tonicitat – Atonia
Tipus de modelat
Zona alta: El front. El toc.
Zona mitja: Els pòmuls. Retracció Latero-Nasal.
Zona inferior: Les mandíbules.
El mentó. El filtrum
Receptors: Ulls, nas i Boca
Celles i orelles
Llei de la simetria
Llei de l’equilibri
Metodologia per a fer un estudi
Tipus morfològics i professions

Descopmptes especials per ex-alumnes de grafologia. Informa-te'n!