CURSOS DE GRAFOLOGIA

NIVELL I - NIVELL AVANÇAT - TUTORIES

Christina Stub, grafòloga i directora de l'escola, és diplomada en Ciències empresarials, escriptora, redactora de l'agenda de la Sala Alexandria i de la revista Espai de Llum. Titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Asociación Grafopsicológica de España, és perit grafopsicològic, especialitzada en Recursos Humans i selecció de personal. Titulada en grafoteràpia racional i tècnica en morfopsicologia. Membre de la Asociación Grafopsicológica de España. Àmplia experiència en selecció de personal.

CURS DE GRAFOLOGIA NIVELL I

MODALITAT SEMI-PRESENCIAL

La grafologia comença allà on acaba la caligrafia
Augusto Wels

En el curs bàsic (nivell I) estudiarem els 8 aspectes de l’escola francesa, els 8 grans grups gràfics:

Ordre – Dimensió – Pressió – Forma – Velocitat – Cohesió – Direcció – Inclinació

Aprendrem el significat de les múltiples variants d’aquests 8 grups principals i com interactuen entre si per formar una imatge de la persona en tota la seva complexitat.

No obstant, per entendre què estem fent, en primer lloc estudiarem el simbolisme de l’espai gràfic, tan important per poder treure conclusions pròpies i entendre el per què dels significats dels diferents subgrups gràfics.

Aprendrem a mesurar i analitzar metòdicament un text i posar en relació les seves característiques fins formar-nos una imatge del seu escriptor.

Finalment, afegirem aspectes addicionals, però no per això menys importants, com son: La signatura, els gestos tipus i el significat d’algunes lletres clau com l’oval (“o” i “a”), la “t”, la “g”, la “i”, la “d”, etc.

Aquest és el primer cop que presentem els nostres cursos en format semi-presencial. Aquesta modalitat permet a l’alumne adquirir els coneixement teòrics en horari flexible i en un format molt amigable: gravacions en vídeo acompanyats d’apunts en pdf. I continuar tenint el contacte més personal a través de les classes pràctiques intensives cada 3 setmanes.

grafologia

Això és degut a que cada cop més atenem a alumnes que tenen dificultat per seguir un ritme de classes presencials setmanals, tant perquè molts venen de més lluny com perquè per horari de treball han de faltar sovint a classe.

Optant per aquest model semi-presencial, ens assegurem que ningú es perdi contingut teòric per tema d’incompatibilitat d’horari i, no obstant, poden continuar gaudint d’una atenció presencial i personalitzada a través de les classes pràctiques. La combinació de bones gravacions que es poden veure còmodament on line, des de casa i a qualsevol horari, amb una atenció continuada cada 3 setmanes, és una forma realment òptima d’adquirir i consolidar la matèria.

En grafologia, com quasi en qualsevol matèria, tan important és la teoria com la pràctica. La teoria sense la pràctica és inútil i la pràctica sense la teoria és perillosa. En aquesta formació semi-presencial s’adquireixen els dos aspectes d’aquesta apassionant ciència de forma optimitzada i còmoda.

Curs Grafologia nivell I

DIMARTS SEMI-PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2017-2018


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
18 Classes teòriques en video i PDF
13 Classes pràctiques: Dimarts, cada 3 setmanes
Dimarts, de 18h a 20h
D'octubre a juny
675€ en quotes mensuals de 75€, o bé,
630€ en un únic pagament a l'inici del curs
Matrícula gratuïta
Grups de mínim 4 persones
Calendari pràctiques:
17 d'octubre de 2017
7 i 28 de novembre de 2017
19 de desembre de 2017
9 i 30 de gener de 2018
20 de febrer de 2018
13 de març de 2018
3 i 24 d'abril de 2018
15 de maig de 2018
5 i 26 de juny de 2018CURS AVANÇAT DE GRAFOLOGIA

L'escriptura és el relleu visible del pensament
Hyppolite Michón

Després d’assolir al nivell I els conceptes bàsics i conèixer els diferents significats i matisos de l’enorme ventall de peces que composa l’entramat complex de la personalitat d’una persona, el nivell II se centra en com confeccionar l’informe.

En aquest curs s’estudiarà la manifestació gràfica d’una gran varietat (més de 200) de trets caracterològics en el marc de quatre grans apartats a incloure a l’informe: L’esfera de la intel·ligència, la maduresa emocional, l’adaptació social i les capacitats laborals. Per assimilar el contingut de forma progressiva, dins del context del la seva finalitat, que és l’informe grafològic, la part teòrica es combinarà de forma continuada amb exercicis pràctics relacionats en cada moment amb els continguts estudiats. Finalment s’estudiarà el contingut i el format de l’informe grafològic.

El temari contempla una especial atenció a l’estudi de la lletra en l’àmbit laboral.

En finalitzar amb èxit aquest curs, l’alumne es considerarà capacitat per elaborar informes de forma autònoma i exercir, per tant, de grafòleg-grafoanalista.

Tant el nivell I com el nivell ll són semi-presencials i es recomana una dedicació setmanal de dues hores per treballar la materia i assolir-ne els coneixements

Curs Grafologia nivell Avançat

SEMI-PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2017-2018


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
10 Classes teòriques en video i PDF
Classes pràctiques: A acordar
Dimarts, de 18h a 20h
Teoria: 225€
Pràctiques: 20€ en grup, 45€ individual
Matrícula gratuïta
Grups de mínim 4 persones

Per + informació sobre el curs de nivell avançat, consulta’ns.
TUTORIES I PRÀCTIQUES EN GRAFOLOGIA

Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: LA VOLUNTAT
Albert Einstein

Un espai per a ex-alumnes d’Espai Grafològic que vulguin continuar el contacte amb l’escola i poder disposar d’un espai i una tutoria per a fer pràctiques.

Tutories

Reservades a alumn@es de l'escola

Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
1 divendres al mes
De 17:30h a 19:30h
D'octubre a juny
15€ cada tutoria
Grups de mínim 3 persones